People

Current Members

 

ZF
 • ZHANG Feng

 • Principal Investigator

 • zhangfengatfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2009

liuchunyu
 • LIU Chunyu

 • Postdoctoral fellow

 • 17111250002atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2017

TAO Chengqiu
 • TAO Chengqiu

 • Ph.D. Student

 • 19110700064atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2017

TAO Chengqiu
 • CONG Jiangshan

 • Ph.D. Student

 • 19111250001atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2019

SONG Chengcheng
 • SONG Chengcheng

 • Ph.D. Student

 • 20111250002atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2018

TIAN Shixiong
 • TIAN Shixiong

 • Ph.D. Student

 • 20110880002atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2018

TIAN Shixiong
 • FANG Yunzhen

 • Ph.D. Student

 • 17307110265atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2020

TIAN Shixiong
 • LIN Xiaoqi

 • Ph.D. Student

 • 19210700039atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2019

TIAN Shixiong
 • ZHOU Zixue

 • Ph.D. Student

 • 21112030016atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2021

ZHAO Shuoyang
 • ZHAO Shuoyang

 • Graduate Student

 • 20210880008atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2020

ZHAO Shuoyang
 • XU Dian

 • Graduate Student

 • 21210880010atfudan.edu.cn

 • Year of Arrival: 2021

WANG Qiaoqiao
 • WANG Qiaoqiao

 • Lab Manager

 • 464689308atqq.com

 • Year of Arrival: 2015

Alumni

TANG Shuyan,PhD Student(2015-2021)

YANG Xi,PhD Student(2018-2021)

ZHANG Ling,Postdoctoral fellow(2011-2020)

CHEN Qing,PhD Student(2015-2020)

LIU Wangjie,Graduate Student(2016-2020)

WANG Lingbo,Postdoctoral fellow(2017-2020)

REN Xiaojun,Graduate Student(2016-2019)

LI Weiyu,PhD Student (2014-2019)

WANG Qiqi,PhD Student (2013-2019)

DONG Shuangshuang,PhD Student (2015-2019)

CAI Baozhu,Researcher (2016-2019)

YANG Nan,PhD Student (2014-2018)

ZHANG Jian,PhD Student (2014-2018)

JIANG Wen,Undergraduate (2016-2017)

LIU Shixue,Undergraduate (2016-2017)

ZHANG Zhiyuan,Undergraduate (2015-2017)

Chen Lu,PhD Student (2011-2016)

ZHANG Xue,Graduate Student(2011-2016)

REN Luyao, Undergraduate Student (2014-2016)

CHEN Yulin, PhD Student (2010-2016)

DU Renqian, PhD Student (2010-2015)

XIAO Jianqiu, PhD Student (2011-2015)

ZHANG Cheng, PhD Student (2011-2014)

LU Jianqi, Master student(2010-2016)

LIU Shiying, Undergraduate Student (2015-2015)

CAO Wenjian, Undergraduate Student (2012-2014)

MING Xuan, Undergraduate Student (2011-2013)

LIU Yichang, Undergraduate Student (2010-2013)

SHAO Yunru, Undergraduate Student (2010-2012)

SUN Zhe, Undergraduate Student (2010-2012)

PENG Zhen, Undergraduate Student (2010-2012)